{}
KK. (at Krispy Kreme, SM City Cebu)

KK. (at Krispy Kreme, SM City Cebu)

pretty hurts 😰
#sick

pretty hurts 😰
#sick

"Supportive-slash-naning" kind of girlfriend hahaha β€πŸ’žβœŒ 😚

"Supportive-slash-naning" kind of girlfriend hahaha β€πŸ’žβœŒ 😚

Boyf’s basketball practice πŸ˜πŸ˜˜β€πŸ’‹πŸ’ž

Boyf’s basketball practice πŸ˜πŸ˜˜β€πŸ’‹πŸ’ž

solo fight with the lechon because gebiyaan ko nila 😒
#late #lunch

solo fight with the lechon because gebiyaan ko nila 😒
#late #lunch

Hubag mata because… πŸ’”

Hubag mata because… πŸ’”

The mandatory after show selfie ✌

The mandatory after show selfie ✌

Handsome by my side 😘

Handsome by my side 😘

πŸ’‹ πŸ’‹ πŸ’‹ (at Interlagos, Sau Paulo Brazil)

πŸ’‹ πŸ’‹ πŸ’‹ (at Interlagos, Sau Paulo Brazil)

Wackiest gang on earth ❀❀❀

Wackiest gang on earth ❀❀❀